IX. A virtuális valóság

 

 

Az előző fejezetekben gondolkodtunk az egyes médiumok funkciójáról, hatásmechanizmusáról, a manipulatív erejéről, néha szót ejtettünk a különböző káros vagy veszélyt magában hordozó természetéről is.

Megállapítottuk, hogy egyre több digitális médiumhoz kapcsolódunk, kicsit túlozva állíthatjuk, hogy életünk minden területén megtalálhatóak. A legtöbb eszköz kiválóan használható, megkönnyíti kommunikációnkat, tanulásunkat, munkánkat, mindennapi életünket, szórakozásunkat - azonban közel sem ilyen egyneműen pozitív a hatása.

Az audiovizuális média befolyásának számtalan vonatkozását térképezték már eddig is fel a kutatók, a média-fogyasztás kétséges vagy romboló hatását és esetleges kockázatait évtizedek óta vizsgálják, fórumokon, konferenciákon vitatják meg, és számos tanulmányban, könyvben megfogalmazták kutatási eredményeiket.

 

A zárófejezetben tudatosan, nyitott szemmel kalandozunk a TV és a számítógép-internet teremtette virtuális világban.

 

Vannak-e negatív tapasztalataid a TV-vel kapcsolatban? Milyenek?
Gondolj vissza a „média-fogyasztási naplódra” – hogyan érzed, több TV-t nézel most, mint két évvel ezelőtt? Mi ennek az oka?

 

Valóság-show

A televízió a nézőszám növelésében érdekelt, tehát egyre magasabb „dózisban” kell adagolnia csábító trükkjeit.

A TV látszólag a valóságot tükrözi, hiszen a futó képsorok alapján nem tudjuk megkülönböztetni, hogy filmre rögzített, igazi történést látunk-e, vagy élethűen megrendezett színházat. A hatás kedvéért egyre több valóságos elemet használnak fel a műsorkészítők. Erre példa az un. valóság-show műfaj. Bármilyen témája lehet ennek a műsortípusnak, gyakori egy család vagy egy szedett-vedett társaság (látszólag) hétköznapi életének közvetítése, de nem riadnak vissza a tragikus vagy borzalmas események szórakoztatásnak szánt „tálalásától” sem.

Ezek a „kukkolós” produkciók az emberi méltóságot lealacsonyítják, sértik a személyiségi jogokat, tartalmi és képi megfogalmazás szempontból igénytelenek, silányak. A valóság-show-k nagyobbik részében a szexualitás a fő téma, provokálóan ekörül keringenek a „történések”, sokszor a közönségességbe és pornográfiába hajlóan. A közízlést és az alapvető erkölcsi normákat gyakran sértik meg a valóság-show-k, és nemcsak kiszolgálják az esetlegesen felmerülő különféle infantilis igényeket, hanem erősen generálják is.

Az ilyen műsorok közvetítésének a célja sem más, mint a minél nagyobb figyelem elérése, pontosabban a nézőszám növelése, még pontosabban a lehető legnagyobb profit elérése.

A borzalmas, ízléstelen „szórakoztatás” elleni védekezés egyszerűen a bojkott – ha tömegesen nem nézzük.

 

Milyen tapasztalataid vannak erről a műsortípusról? Mit gondolsz róla?

 

Szex és erőszak

A TV-nek (a médiának) kétségtelenül fontos szerepet osztottunk az életünkben, éppen ezért a nézőkre-fogyasztókra gyakorolt befolyásáról sokan és sokféle megközelítéssel értekeztek, ezek közül a két legnagyobb aggodalmat kiváltó téma a szex nyers ábrázolása és az erőszak megjelenése a műsorokban, filmekben. Úgy tűnik, a szex és az erőszak jól eladható, globális kereslet mutatkozik iránta. Vagy csak ráerőltetik a nézőkre? Nehéz eldönteni. Ismert statisztikai adat, hogy mire egy gyermek felnő, sok ezer gyilkosság és erőszak tanúja lesz a képernyőn. A gyermekek pl. nemcsak egyszerűen hozzáférhetnek az erőszakos filmekhez, hanem a nekik szóló mesékben is sokszor felbukkannak az agresszív elemek, megoldások. Az indokolatlan erőszak, a vér brutális képi megjelenítése vagy a szexuális viselkedés zavarba ejtően naturális érzékeltetése a nézőben (főként gyermekekben) akár pszichikai sérülést is okozhat. A TV-ben megjelenített szexuális magatartás és a nyílt agresszió potenciálisan modellt nyújt a viselkedéshez. A szex túlhajtott, közönségessé alacsonyítása leépíti a szexuális igényességet, ellopja a természetes szerelmi kapcsolatok varázsát. Az agresszió különböző formáinak gyakori megjelenítése a durvaságot és gátlástalanságot a konfliktusmegoldás elfogadható eszközévé emeli, és egyre érzéketlenebbé alakítja a nézőt a szenvedés, az áldozat iránt.

A körülöttünk lévő világból a szex és az erőszak túladagolt ábrázolása nem a valóságot, hanem annak hamis, torzított képét mutatja be. Megfigyelhető, hogy a sokat képernyő előtt ülő világképe, értékrendje a média realitását, látszólagos valóságát tükrözi.

 

Hogyan jelölik a magyarországi TV-csatornák a korhatárhoz kötött műsorokat?
Véleményed szerint szükséges-e az erőszak ábrázolása a médiában?
Az erőszakos filmek látványa szerinted növeli-e az agresszív reakciókat?
Zavar-e a TV-ben megjelenő erőszak, brutalitás, durva szex bemutatása?
Ki a felelős, ha ilyen műsort látsz? A szerkesztő vagy a tulajdonos?
Tudod, hogy ki is lehet kapcsolni a TV-t?

 

Függőség

A média normaközvetítő szerepe vitathatatlan (pl. a viselkedésben, az öltözködésben), az egész földet besugárzó műholdas adások globalizációs hatásáról azonban már számos kutató megfogalmazta vészjelzéseit.

Többször megállapítottuk az előző fejezetekben, hogy a média urai gátlástalanul avatkoznak bele az emberek életébe – befolyásolják mindennapjainkat, időfelhasználásunkat, érték- és ízlésvilágunkat, de legfőképpen fogyasztásunkra akarnak hatni. Két szinten is, egyrészt a reklámozott termékek fogyasztását sürgetik, másrészt a műsorok habzsolására próbálnak rábírni. Sokszor sikerül is nekik. Céljukat változatos módon és eszközökkel érik el, egyik ilyen tudatos manipuláció a rafinált műsor- és filmszerkesztés révén a fogyasztási vágy túlhajtása, a képernyő kéken vibráló fényeitől való függőség kialakítása. Akarjuk vagy sem, a látott képek (mozgóképek) megmaradnak agyunkban, asszociációkat keltenek, hatásuk van, s a manipuláció épp erre épít. A kamera tetszése szerint nagyít ki és láttat dolgokat, eseményeket, összefüggéseket. Nem könnyű elszakadni az ingerforrástól. A képernyő varázsa kényszerítően hat.

 

Figyeld meg egyik családtagod szemét, amikor egy izgalmas filmet néz nagy átéléssel.

 

A filmekben látott események, érzelmek nemcsak a néző agyában tükröződnek vissza, hanem a szemében is.

A képi világ izgalma, a filmsorozatok történetfolyamának nyomon követése, a látszólagos cselekvés, a lustaság, a valóság és a problémák elől menekülés (és még sorolható) a képernyő fogságába taszít. Különböző módon vagyunk befolyásolhatóak, elcsábíthatóak, ezért különösen ügyelnünk kell a TV-nézésre kiszabott időnk kordában tartására, a műsorok szelektálására, a média manipulációjának felismerésére, tudatosítására, kijátszására.

A túlzott TV-nézés fiziológiai, pszichikai és idegi kimerüléssel jár, ezek a negatív hatások egyre nyilvánvalóbbak. A függőség melléktermékeként pl. szem- és gerincbetegség, fáradékonyság, elmagányosodás, általános nyugtalanság, feszültség stb. alakul ki, és ezek a tünetek tartós egészségkárosodáshoz vezetnek.

 

Szerinted veszélyes-e a túlzott TV-nézés?
Szoktál-e tudatosan válogatni a műsorok között? Teszteld le TV-függőségedet! Mennyire hiányzik, ha 1 napig nem nézed? 1 hétig

 

A szabadidős szokásokat elemezve a számítógép és internet használata az előzőekben tárgyalt problémákhoz hasonlókat vet fel. A számítógépes játékok többségében az erőszak mennyisége és az interneten terjedő/elérhető pornográfia komoly aggodalomra adhat okot.

A számítógépek hálózatos összeköttetésén alapuló kommunikációval (pl. chat), az interneten kalandozással, weblapok nézegetésével eltöltött idő újszerű kapcsolatok kialakítására, a műveltség fejlesztésére, modern ismeretszerzési, tanulási módszerek használatára ad lehetőséget. Ezért jó. Azonban az sem kétséges, hogy ugyanúgy kialakulhat a függőség, mint a TV esetében – éppen azért, mert ez a médium is a „világot” hozza elérhető közelségbe. Aki azonban nem tud felállni a gép elől, akit a virtuális világhoz láncol a hálózat, az kevesebbet lát meg a valódiból, mint lehetne. Internet hiányában a TV-nézés, a videojáték vagy bármilyen más szenvedély kapcsán kialakulhat a függőség, amire nem egyformán hajlamosak az emberek.

 

Hamarosan eljön az az idő is, amikor a néző/felhasználó már saját kedve szerint állítja össze a műsort, beleszólhat a film forgatókönyvébe, esetleg lehetősége lesz saját műsorok készítésére is.

Vajon mennyi időt töltünk 10-20 év múlva az audiovizuális média (ne még nincs) fogságában?

 

Mit gondolsz, hogyan előzhető meg a függőség kialakulása?


A szülői példamutatás, a biztonságos családi háttér, az értelmes célok, a baráti közösséggel töltött tartalmas idő segít a megelőzésben, gátolja a függőség kifejlődését.

Kapcsolat   BOKKE Bokor Közösségfejleszto Kulturális Egyesület                                                             design by exa.hu