Bokor közösség
Mozaikok

Mozaikok

 

BOKORÜNNEP 2017.

Az idei Bokorünnepet 2017. február 25-én, szombaton (9:30-16:00) rendezzük az Újhegyi Közösségi Házban (1108 Budapest Újhegyi sétány 16.).
Téma: EGYENSÚLY
A Bokorünnep után (kb.16:30-tól) a Nonconfundar kórus tart 1 órás műsort, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

A Bokor 9-es régiója szeretettel hív találkozásra, együttgondolkodásra, a Bokor éltetésére, ünnepre.
Részletes program >>

Meghívó >>


AJÁNDÉKOK 2017-re

India Gujarat államában Cedric Prakash 1974-ben hozta létre társaival az ESP (Education Sponsorship Programme) iskolahálózatot a jezsuita közösség és a gujarati egyház támogatásával. Áldozatos tevékenységét 1977. óta közösségünk is támogatja.

Fr. Cedric Prakash:
"... Ahogy belépünk az új, 2017-es esztendőbe, legyünk bátrak és ajándékozzuk meg saját magunkat a Béke, az Erőszakmentesség, az Igazságosság, az Igazság, a Szabadság, az Öröm, a Szeretet és a Változás ajándékaival, és illő szerénységgel osszuk meg ezeket másokkal is!"
Fr. Cedric Prakash sj Újév napján írt levele >>

Az Education Sponsorship Programme (India) program irányítását - Cedric Prakash Libanonba történt távozását követően - Fernado Franco sj végzi; ő szintén küldött karácsonyi üdvözletet:
Fernado Franco sj karácsonyi-újévi levele >>


  KARÁCSONY 2016

Gondolatok a karácsonyi időszakra

2016. DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
2017. JANUÁR

Öröm és boldogság - Kovács László elmélkedése elhangzott 2016. december 26-án, a Bokorportán.


A BOKOR közösségek nyilatkozata 2016 adventjén

A Bokor bázisközösségei hosszú évtizedek óta fő küldetésüknek tekintik az erőszakmentesség képviseletét és a világ éhezőinek megsegítését.
Vallják, hogy a fogyasztás folytonos növelése zsákutca, a "fenntartható növekedés" ellentmondás - ezért a fogyasztás csökkentésére és az osztozásra kell törekedni.
Vallják, hogy nincs más alternatíva, mint minden körülmények között ragaszkodni az erőszakmentességhez, és saját szegényedésünk árán is segíteni a rászorulókon.
A jóakaratú emberek összefogásának csodájában bízva született meg 2016 adventjén az állásfoglalás.


A Bokor közösségek nyilatkozata >>

 


ADVENT 2016

Körülöttünk a világ mozog, lüktet, változik. Lüktetés a nappalok és az éjszakák változása, a tél, tavasz, nyár, ősz végtelen körforgása, és a szívverésünk nagyon is véges dobbanása. A teremtett világ ritmusához igazodik az ember ritmusa is. Minden évben elérkezünk az adventhez. Felületes szemlélő unalmasnak is mondhatná:"minden évben ugyanaz". Pedig dehogy! Minden évben más és más.
Hosszú távon azoké lesz a Föld, akik jók, akik jobbak. És mivel a létezésünknek szellemi, lelki dimenziói is vannak, a jobbá levésünk ezeken a területeken dől el. (Balogh László)

A 2016. évi adventi elmélkedéseket a Bokor közösség 5. régiójának tagjai készítették. A vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át.

Mlecsenkov Angel Adventi gondolatok című összeállítása pedig minden napra ajánl egy-egy gondolatot elmélkedésre.
A 10. régió is szeretettel készített Adventi elmélkedéseket az idei készületre.

János és Jézus - Kovács László elmélkedése elhangzott advent 3. vasárnapján, a Bokorportán. (2016. december 11.)


 

EGYSZER fizet - kétszer ad!

1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt falevélre festett
    karácsonyi lapot.
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és tanulási lehetőséget.

India Gujarat államában már közel 40 éve működik a jezsuita Cedric Prakash által kedeményezett iskolahálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit (lányokat is!) tanítják - olyanokat, akik másként nem tanulhatnának! Igyekeznek maguk is hozzájárulni a taníttatásuk költségeihez, ezért készítenek levél-képeket.
Noha Cedric Prakash nyár óta Bejrútban teljesít szolgálatot a menekültek körében, több alkalommal is kérte, hogy továbbra is segítsük az indiai iskolahálózat munkáját és munkatársával, John Dzouza-val közvetlen kapcsolatban vagyunk.

A gyerekek által festett képek jellemzői:

Préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum adott, de mégis mindegyik egyedi,

fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér selyempapír védi,

a nagyobb képek fekete háttér papírmérete:
23 x 16 cm, a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm,

a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek,

korlátozott számban kerültek hozzánk,

ez "adománygyűjtő termék": a saját lehetőségeikkel ők is hozzájárulnak a költségeik előteremtéséhez, kifejezik azt, hogy nem csak
"halat" (adományt) kérnek, hanem ők is hozzájárulnak a
költségeik előteremtéséhez.

Noha a képek egy keresztény iskolában készülnek, témájuk között pl. tájképek is szerepelnek, így nem vallásosak számára is kedves ajándék lehet (pl. tanároknak év végére).

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek esetében ez 1800 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
Túlfizetést (= igazi adományt) is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül, kezelési költséget nem számolunk fel!
2016. októberében 1,3 M forintot utalhattunk át jólelkű adományozóknak köszönhetően.

"Vásárlási" lehetőség: személyes kapcsolatokon keresztül vagy
e-mailben (bschanda@gmail.com) juttassa el a "rendelést"; az
"adománycserét" személyesen egyeztetjük (pl. budapesti találkozó,
ismerősök által kézből kézbe, csak végszükségben posta, mert a képek
sérülékenyek!).

Rendelhető képek >>

Nagyobb támogatást készséggel továbbít - az év bármely szakában - a Harmadik Világ Alapítvány.
Bankszámlaszám: 10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá: "Indiába"


HÁROM ország - három főváros

Az "Európai autómentes nap" egy rendezvénysorozat, melyet 1998 óta szeptember 22-én minden évben megtartanak – a társadalom környezettudatosságát erősítése céljából.

Zöld értékek rovatunkban tettük közzé Botlik Benedek képes élménybeszámolóját az "Európai autómentes nap"-hoz kapcsolódó 2016-évi kerékpáros túrájáról, melyben megosztja az útközbeni tapasztalatokat, élményeket és nehézségeket.
Három ország - három főváros >>

 


KÖNYVAJÁNLÓK

Elmélet és gyakorlat

Keresztény katonai szolgálatmegtagadók Magyarországon 1979 és 1989 között, különös tekintettel a Bokor római katolikus bázisközösségre

Csapody Tamás 1993-ban befejezett szakkönyve ma is megalapozott és érvényes. Örömmel adunk hírt arról, hogy a Szerző az eredeti művet elektronikus formában hozzáférhetővé tette az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK MEK) felületén mind a szakmai, mind a szélesebb olvasóközönség számára."

***

Isten országa rajtatok áll vagy bukik! - megjelent Gromon András új könyve.

Isten országa rajtatok áll vagy bukik!A könyv hátsó borítóján olvasható:
"Több mint negyven éve foglalkoztat Jézus alakja: személye, tanítása és életpéldája egyaránt. Az évek múlásával egyre inkább az érdekelt, hogy a sok évszázados félreértéseket és félreértelmezéseket eltávolítva, hogyan lehetne minél jobban megközelíteni a feltételezhetően "valódi" Jézust (tudományosan szólva "a történeti Jézust"). Mivel ennek a törekvésnek az eredménye - természetszerűleg - mindig csak töredékes lehet, szükségszerű, hogy csak vázlatokkal tudok szolgálni Jézus hiteles arcképének megfestéséhez.
Néhány kisebb terjedelmű írást átvettem 1999-ben megjelent, Ki dobja az első követ? c. kötetemből, ezektől eltekintve azonban az utóbbi öt évben született tanulmányokat gyűjtöttem itt egybe.
Ezek az írások a 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban, ugyancsak az Elpídia Kiadónál megjelent Márk-, Lukács- és Máté-kommentáromra épülnek, azoknak az eredményeit összegzik vagy tanulságait vonják le egy-egy témára vonatkozóan. Ha tehát az olvasó esetleg megalapozatlannak találja egyik-másik állításomat, kérem, olvassa el azok részletes indoklását kommentárjaim nyomtatott vagy elektronikus változatában.
A dolog természetéből fakad, hogy ugyanarra a jézusi történetre, példázatra vagy mondásra, illetve ezek magyarázatára az eltérő témájú tanulmányokban, sőt olykor egyazon íráson belül is többször hivatkozom, az idézett rész más-más oldalát vagy rétegét világítva meg."

A könyv ára: 2.500 Ft
Megrendelhető Gromon András e-mail címén és portálunkon is.
(A Szerző szívesen fogad észrevételt vagy kritikát!)


BULÁNYI György füveskönyve

Bulányi György Füves könyve2015. december közepén megjelent a füveskönyv 2. kiadása.
A kötet Bulányi György halálának 5. évfordulója alkalmából készült,
Az 1949-2010. között született írások szemelvényeinek gyűjteménye
1500 Ft-os áron rendelhető a régióvezetőknél.
Érdeklődés: bokke@bokorportal.hu


ÉTELOSZTÁS hajléktalanoknak
Az ételosztás anyagi támogatását folyamatosan várja a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítványa a 10200902-32712999 bankszámlára.
A közlemény rovatban szerepeljen: "ételosztásra"
A támogatást genetikus úton, személyesen is eljuttatható az Alapítványhoz.


E-KÖNYVEK
Gromon András néhány írása e-könyv formátumban is elérhető portálunkról.

   Vissza Jézushoz

   okostelefonra, tabletre

   Amazon Kindle olvasóra


JÉZUS evangéliuma
Gromon András három évtizednyi kutatómunka után az elmúlt évtizedben lefordította ógörögből a szinoptikus evangéliumokat, és magyarázó jegyzeteket írt hozzájuk. Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában címmel az Elpídia Kiadó adta ki a három kötetet - 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban.
A három kötet összesen kb. 9000, részben az egyes evangéliumokon belüli, részben az evangéliumok közötti, bizonyos szövegrészekre vagy lábjegyzetekre való hivatkozást/utalást tartalmaz, amelyek a további elmélyedést vagy kutatást segíthetik. Ezeknek a hivatkozásoknak a föllapozása azonban a nyomtatott könyvek esetében meglehetősen körülményes és fárasztó, ezért a különböző szövegrészletek könnyebb összevethetősége érdekében a szerző a három kötetet (az evangéliumok fordítását és a kommentárokat) együtt is közzétette az interneten:

Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában


JEGYESEKNEK
- gondolatok, tanúságtevések

Szeretettel adjuk közre közösségünk házaspárjainak gondolatait - tanúságtevését azokban a témakörökben, amelyeket érdemesnek gondoltunk házasság elõtt átbeszélgetni. Természetesen a tematikát a teljesség igénye nélkül állítottuk össze, de abból indultunk ki, hogy a semminél mindenképpen többre jutunk. Tervezzük további témakörök kidolgozását is, amelyeket folyamatosan megjelentetünk majd. Az egyes témák végén általában megtalálhatók a szerző-házaspár elérhetősége. (Ha nincs konkrét e-mail cím megadva, akkor írjatok szerkesztőségünkbe, készségesen továbbítjuk a megkeresést.) Bátorítunk minden olvasót, hogy a számukra fontos kérdésekben bizalommal forduljanak a megjelölt testvérekhez közös beszélgetés, továbbgondolkodás céljából.

Jegyesoktatás >>


ÚT a forráshoz...

Jézus evangéliuma Lukács tolmácsolásában
Megjelent Gromon András új, harmadik kommentár-kötete
az Elpídia Kiadó gondozásában:

Jézus evangéliuma Máté tolmácsolásában

 

"Akárcsak 2003-ban, illetve 2007-ben megjelent Márk- és Lukács-kommentárommal, e kötettel is az volt a szándékom, hogy lehetőség szerint kiemeljem Jézus alakját és tanítását az idegen elemek hordaléka alól, a babona, a mágia és a dogmatizálás világából, abból az értelmezési rendszerből, amely érthetetlenné és követhetetlenné tette őt. ... E cél érdekében az egyik legfontosabb feladatnak látszott, hogy abban, amit az evangélisták Jézusról elmondanak, illetve Jézus ajkára adnak, elválasszam egymástól azt, ami hitelesnek mondható, és azt, ami az áthagyományozók vagy az evangélisták vélekedése. Az újkori szentírás-tudomány évszázadok óta fáradozik ezen a legkülönfélébb eredményekkel, és teljesen eltérő vélemények alakultak ki arról, lehetséges-e egyáltalán ez a szétválasztás. A feladat kétségtelenül megoldhatatlannak látszik...."
[Részlet a Bevezetőből (GA)]

A könyv hátsó borítóján olvasható:
"Szenteltessék meg a Te neved!" - Jézus legfőbb vágya, kívánsága ez: Bárcsak mindenki előtt nyilvánvaló lenne, hogy Isten szent, bárcsak mindenki megadná neki az őt megillető tiszteletet, elismerést, bárcsak mindenki komolyan venné őt, és őt venné a legkomolyabban; bárcsak mindenki engedné, hogy Isten egészen átjárja, áthassa; bárcsak mindenki elő akarná mozdítani Isten elismerését és tiszteletét.
Ez csak Jézus istentapasztalata alapján érthető: A Jordánba történt alámerítésekor azt élte meg, hogy Isten, az Abba olyan nagyszerű, olyan csodálatos - tehát ezt mindenkinek át kellene élnie, el kellene ismernie, örülnie kellene ennek! Csak ez magyarázza legfőbb vágyát: "Szenteltessék meg a Te neved!"; ez magyarázza az egész Miatyánkot; ez magyarázza egész életét, ez magyarázza egész tanítását, ez magyarázza kemény, sokszor megdöbbentő erkölcsi követelményeit. Itt Jézus lelkének legmélyébe pillanthatunk be! Isten, Isten irántunk való szeretete, Isten szeretetének megismertetése és elismertetése, az Isten iránti viszontszeretet és ebből fakadóan az emberek egymás iránti szeretete: ez volt Jézus legfőbb és egyetlen kívánsága, vágya, célja, törekvése, ügye, erre a lapra tett föl mindent - és ugyanerre biztatta követőit is!
"

A könyv ára: 2.000 Ft
Megrendelhető Gromon András e-mail címén és portálunkon is.


INFORMÁCIÓK - érdeklődőknek
Gyerektáborokról, lelkigyakorlatokról, közösség életről, programokról, karitatív munkáról stb.: bokorportal@bokorportal.hu