Érzelmi nevelés

Magunkat is érdemes nevelni szép, őszinte érzések kifejezésére, de ezt csak akkor tudjuk kinyilvánítani, ha a mi saját „szeretet-tankunk” is telve van. Három dolgon múlik, hogy ez megtörténjen, amely nem más, mint:

  1. a kitüntetett figyelem
  2. szemkontaktus
  3. szeretetteljes érintés.

Érzelmi biztonság-teszt

Jó dolog, ha kapjuk, és jó dolog, ha adjuk. Akármilyen rövid időt tudunk szentelni a másik emberre, a rá irányuló figyelmünk, mindig legyen teljesen odaadott. A következő teszt az érzelmi biztonságról nyújt tájékozódási lehetőséget: letöltés>>

Boriték teszt

A kudarc, sikertelenség, negatív érzelmeket indukál ilyen, pl. a harag, indulat agresszió. Egy egyszerű borítékfelnyitás is árulkodhat arról, hogy milyen a hangulatunk, az ész, vagy az érzelem dominál inkább a viselkedésünkben. Ennek példája a következő teszt:
Bizonyos mozdulatok, amelyeket oly természetesen végzünk, hogy észre sem veszünk, egy jó szemű megfigyelőnek sok mindent elárulnak az ember jelleméről. Számos példa tanúsítja ezt – a taglejtéstől, a nyakkendőkötésen át a volán mögötti viselkedésig. Még egy levélboríték fölnyitásának módja is jellemezhet valakit. Ujjunkkal vagy ceruzával tépjük föl a borítékot? Bicskával vágjuk föl vagy papírvágó késsel? Ollóval nyisszantjuk le az oldalát vagy egyszerűen leszakítunk egy csíkot a keskenyebb végéből? Nézze meg a rajzokat és ha megtalálta az ön levélbontási stílusát, olvassa el a jellemzést.
boritek

1. Ön a szó szoros értelmében mindent meg akar kapni az élettől. Szeszélyesnek, idegesnek, türelmetlennek tartják önt az emberek, de elismerik az optimizmusát és azt, hogy képes lelkesedni. Fogékony a szépre, művészetkedvelő és környezetét igyekszik meggyőzni saját véleménye helyességéről. Sajnos, olykor elpárolog a lelkesedése és így dicséretre méltó impulzusai kárba vesznek.

2. Munkájában és magánéletében egyaránt az ész uralkodik az érzelmek fölött. Szeretné, ha az életben mindent merev sémák szabályoznának, gyűlöli a rendetlenséget. Főnökei nagyra értékelik azt a tulajdonágát, hogy – mivel hajlamos a pedantériára – minden tekintetben korrekt és sosem végez félmunkát. Kedvelt házigazda, ajándékaival is mindig „telibe talál”. Többre becsül egy verebet ma, mint holnap egy túzokot – de vigyázzon, nehogy egy szép napon még a veréb is elrepüljön.

3. Hangulatváltozásai alaposan megnehezítik a környezete dolgát: ön hol a fellegekben ját, hol halálosan levert. Munkahelyén nem veti meg a protekciót, otthon is szereti, ha körülugrálják. Elismerésre méltó az önbizalma, amelyet már csak azért sem veszít el, mert ön ismeri a legjobban saját gyengéit. Magabiztos fellépése meggyőzően hat mind a munkahelyén, mind a magánéletében. Kezdeményezéseit nem ritkán siker koronázza.

4. Valóban muszáj mindent elkapkodni, máskor meg ellazsálni? Intelligenciája mindenütt rokonszenvet ébreszt, jóllehet mögötte bizonytalanság rejtőzik – ennek okai ön előtt sem teljesen ismeretlenek.

Agresszivitás-teszt

Az sem mindegy, hogy egy személyiség vonásunk, a pozitív-negatív skálán hol helyezkedik el. Nincs olyan jó tulajdonságunk, amelynek ne lenne egy negatív pólusa, és ugyanígy nincs olyan rossz tulajdonságunk, amelynek ne lenne egy pozitív véglete. Például egyáltalán nem mindegy, hogy valaki agresszív, vagy csak egyszerűen határozott egyéniség. Ennek a felderítésében segít a következő teszt: letöltés>>

Kapcsolat   BOKKE Bokor Közösségfejleszto Kulturális Egyesület                                                             design by exa.hu