IV. A KOMMUNIKÁCIÓ JELENTŐSÉGE


A kommunikáció jelentősége az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megnőtt, az elérhető információ mennyisége óriásira növekedett, ebből adódóan az információcsere felgyorsításának igénye szükségessé, a technikai eszközök fejlődése lehetővé tette a beszélt nyelv előnyeinek jobb kihasználását. Az információtechnika (IT) fejlődése és beépülése a mindennapokba példa nélküli gyorsasággal történik, a fejlődés (változás) iránya nem határozható meg egykönnyen.

Az emberi kommunikáció eddigi történelmét öt korszakra oszthatjuk, melyet öt "forradalom"-nak szokás nevezni:

 

korszak

a kommunikáció jellemzője

média-technikai eszköz

1.

beszéd

megjelenése az ismeretátadás miatt nagy ugrás

a verbális kommunikációhoz az emberi hangképző szervek használatosak (természetes)

2.

írás

az információtárolás függetlenedést jelent az emlékezettől

íróeszközök, adathordozók, pl. kő, agyagtábla, papirusz, papír

3.

nyomtatás

az információ tömeges terjesztése vált lehetővé

a nyomdagép segítségével az újság és a könyv lett az információhordozó médium

4.

távközlés

a távolság áthidalásával lehetővé vált a függetlenedés a fizikai tértől, majd a többcsatornás kommunikáció

telefon-, rádió-, TV-készülék és a szükséges adóállomások, hálózatok

5.

számítástechnika

elektronikus információ-feldolgozás, -tárolás, hozzáférés, interaktív kommunikáció

számítógép és az internetes hálózat, az utóbbi időben az előzőekkel való összekapcsolás

Történelmünk minden korszakának van állandó jelzője (pl.: vas, bronz, hit, ész, felfedezések stb.), a XX. sz. végén az információ korszaka kezdődött. Egyes kutatók szívesebben nevezik a média korszakának.
Az információnak az emberiség eddigi története alatt (több ezer év) nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, s még a 20. század elején sem volt jele annak, hogy néhány évtized alatt egy új társadalmi forma, az információs társadalom fog kialakulni.

Az információgyűjtés (tapasztalatok, ismeretek) és -csere olyan fontossá vált az ember számára, hogy ma már általánosan elfogadott a felismerés: az információ hatalom. Első számú fogyasztási és termelési árucikk lett, mérhető, s komoly, tudományos kutatások, vizsgálatok tárgya. Egyes információk dollármilliókat érő árucikké váltak.
A hihetetlenül gyors fejlődés nem teszi lehetővé a jövőnk megrajzolását, csak az valószínűsíthető, hogy a fejlődés hajtóereje az információs javak termelése lesz. Az információhoz való hozzáférés és megszerzése ebben a rendszerben kulcs az érvényesüléshez, az előnyök megszerzéséhez, melyből a Föld lakóinak nagytöbbsége továbbra sem részesül, ezért az informálódni tudás mentén egy új elitréteg kialakulása figyelhető meg.
A társadalmi fejlődés során a természetes csatornák szűkösnek bizonyultak, mert csak rövid távú információszállításra alkalmasak. A mesterséges csatornák lehetőséget adnak az idő, a távolság, a tér korlátainak leküzdésére. Úgy tűnik, hogy míg a múltban a technika követte az ember fejlődését, új korszakunkban az embernek kell komoly erőfeszítéseket tennie ahhoz, hogy (valamennyire) követni tudja a technikát.
Megfigyelhető, hogy az információ áradása, az infotechnika robbanásszerű fejlődése egyre nagyobb stressz-hatást okoz életünkben, mert a tömeges új ismeret zavart kelt bennünk, ismeretrendszerünk magasabb fokú átszervezésére kényszerít, hogy ezt a zavart feloldjuk, megszüntessük.
Kétségtelen, hogy az emberiség kulturális fejlődése is hasonlóan göröngyös út, hiszen a kultúra alakulása folyamatos küzdelem az identitás (azonosságtudat) megőrzése és az információ között. Új korszakunk kialakulásával párhuzamosan az adat- és információrobbanás okozta válságtünetek is megjelennek, melyekre figyelmet kell fordítanunk. Ilyen pl. az emberi idegrendszer védtelenségéből, felkészületlenségéből adódó túlterhelése, a társas kapcsolatok beszűkülése, leépülése vagy a virtuális világba való elmerülés.

Milyen mobiltelefonod van? Fényképet is tudsz vele készíteni?
Használsz számítógépet, és az internethez is tudsz kapcsolódni?
Milyen képernyős a TV, amit nap mint nap nézel?

 

Kapcsolat   BOKKE Bokor Közösségfejleszto Kulturális Egyesület                                                             design by exa.hu